Cijfers liegen niet. Ja toch, niet dan? Bijeenkomst 19 april 2016

Programma studiebijeenkomst ‘Zelfstandige Belastingadviseurs’

De statistiek in de fiscaliteit, en de geplande bedrijfsopvolging, al dan niet bij overlijden van de ondernemer.
Dinsdag  19 april 2016, van 15.30 uur tot ca 20.30 uur
Buitenplaats Rhijnauwen (Stayokay), Rhijnauwenselaan 14b, 3981 HH Bunnik

Omschrijving:
Fiscaal juristen, zijn vaak de enige juristen die iets met cijfers hebben (alhoewel dat voor sommigen toch lastig blijft), fiscaal economen zijn vaak een stapje verder op dat punt. Één en één is twee, behalve in het belastingrecht. Dan is de kans groot dat het een onsje meer of minder is. Tot zover gaat het wel goed. Komt de statistiek om de hoek kijken, wordt het toch een ander verhaal. Statistiek is een vak apart, en heeft eigenlijk heel weinig met cijfers en alles met de interpretatie van de interpretatie van (jaja, 2 keer interpreteren) cijfers te maken. Iets wat ons als belastingadviseurs toch zou moeten liggen.

Toch blijkt dat het goed interpreteren van statistische uitkomsten (en de gebruikte methodieken) voor velen een (te) lastige opgave is. In een wereld waar:

  • statistiek het middel is om gegevens uit big data te filteren en vervolgens te gebruiken;
  • de belastingdienst steeds minder tijd heeft en toch meer moet controleren en grijpt naar het middel van de steekproef (en extrapolatie);
  • de statistiek zijn intrede heeft gedaan in de bewijsleer

is het tijd dat wij ons rekenschap gaan geven van de (on)zin van statistiek en de interpretatie van de gehanteerde methodieken en uitkomsten daarvan.

BOV of BOR

Een bedrijfsopvolging faciliteren in zowel de Inkomstenbelasting als de Successiewet is zeker als er forse bedragen mee gemoeid zijn, geen sinecure. Waar moet rekening mee gehouden worden, waar liggen de valkuilen, niet alleen fiscaal maar ook civiel rechterlijk en financiering technisch. En als dat plan er ligt, maar besloten wordt het nog even niet uit te voeren, hoe zorg je ervoor dat het toch uitgevoerd wordt op het moment dat de ondernemer plotseling iets overkomt.

‘Zelfstandige Belastingadviseurs’ organiseert deze keer haar studievergadering rondom:

  • statistiek in de controle en de fiscale bewijsleer ; en
  • de geplande en de ‘testamentaire geplande” bedrijfsopvolging.

Het volledige programma kan je hier vinden.