Vaktechnische bijeenkomst 7 oktober 2015: Onzakelijk toch zalig?

Tropisch eiland gefinancierd

Onzakelijk toch zalig? De fiscale positie van geldverstrekker en geldlener, wanneer de geldverstrekking niet (meer) voldoet aan het arm’s length principle.
Programma vaktechnische bijeenkomst ‘Zelfstandige Belastingadviseurs’ van 7 oktober 2015, van 15.30 uur tot ca 20.30 uur. Kosten: Voor leden 75,= pp (excl BTW en souper). Niet-leden: 100,= pp (excl BTW en souper). Leden hebben voorrang op niet-leden. Hier is het volledige programma Onzakelijk toch zalig, programma

Programma
Er is inmiddels veel jurisprudentie verschenen over het fiscale karakter van geldleningen, die om de een of andere reden niet voldoen aan het arm’s length principle. Ofwel een derde zou die geldlening niet (onder die voorwaarden) verstrekt hebben. Gelukkig wordt men daarbij niet langs de meetlat van de bancaire normen gelegd.

De kaarten van het onzakelijke debiteurenrisico lijken inmiddels redelijk geschud. Menig inspecteur zal de komende jaren fluitend naar zijn werk gaan, met de gedachte dat de zakelijkheid al snel ontbreekt, en de rechter het vonnis al kant en klaar in de tekstverwerker (Ctrl.AltN)! heeft zitten. Als het al zo ver komt!

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Voor de geldlener liggen de kaarten toch wat anders dan voor de geldverstrekker. Het is immers aan de fiscus om tijdig vast te stellen dat er iets mis is, en daar ook de juiste consequenties aan te verbinden. De keerzijde van de onzakelijkheid van de geldverstrekking en de daarmee gepaard gaande fiscale herkwalificatie kan voor de geldlener een nieuwe kans in een voorheen als uitzichtloos betitelde situatie betekenen.

Het is aan de belastingadviseur om er voor te zorgen dat de onzakelijkheid buiten beeld is en blijft. Lijkt de onzakelijkheid een feit, is het de kunst voldoende feiten en omstandigheden aan te dragen, die de pil voor de betrokkenen nog (enigszins) kunnen vergulden. Kortom het leerstuk van de onzakelijkheid biedt in alle fases (voor, tijdens en na de geldverstrekking) voldoende mogelijkheden tot advisering, met soms een onverwachte wending en wellicht de mogelijkheid de inspecteur nog terug te fluiten.

 

De inleiders tijdens deze vaktechnische bijeenkomst zijn:
Drs. Henry.Meijer, Na zijn afstuderen als fiscaal econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen werkte Henry enkele jaren als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Belastingrecht van dezelfde universiteit. Van 1985 tot 1994 was hij actief in de nationale en internationale fiscale adviespraktijk, van 1988 tot 1994 bij Ernst & Young, Amsterdam. Sinds 1994 is hij directeur/eigenaar van MFAS bv. In 2010 publiceerde hij het inmiddels uitverkochte boek Bedrijfsopvolging, 322 pagina’s, in eigen beheer uitgegeven

 

De voorzitter is Mr. Frits Algie, ruim 25 jaar werkzaam als (belasting-) adviseur. Tot medio 2001 bij Ernst & Young. Hij heeft zich nadien zelfstandig gevestigd. Naast zijn eigen praktijk, heeft hij Zelfstandige Belastingadviseurs www.zelb.nl en Ondernemende Belastingadviseurs www.onbelasd.nl opgericht. Beide organisaties hebben ten doel het faciliteren van zelfstandig gevestigde belastingadviseurs, in hun beroepsuitoefening. Hij is naast voorzitter ook inleider van het forum over de toekomstige ontwikkelingen.